Movavi Video Editor

Movavi Video Editor

Edits videos, generates slideshows, and creates video collages
Người dùng đánh giá
3.5  (112 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 10 giải thưởng
Cut and merge videos without quality loss, add effects, filters and titles, embed soundtracks, adjust the sharpness and color balance, stabilize recordings and more. The tool works with numerous formats such as AVI, FLV, MPEG, MKV, DivX, MOV, etc.
Movavi Video Editor cho phép cháu sửa và phóng to xem đoạn phim của cậu tập tin, nhập video từ nguồn tin bên ngoài... và cũng bắt được màn hình "vận động" với món bỏng trong màn hình chụp hình. Chương trình đề nghị một thời gian để sửa của động và gài để chuyển tiếp ứng, và anh cũng có thể thêm hay ghi âm thanh chú giải và gài tập văn bản giấy chứng nhận.
Thông tin được cập nhật vào: